Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

lostmaniac
Reposted fromredux redux
lostmaniac
5189 b815
Jeremi Przybora
Reposted fromwynne wynne
Sponsored post
feedback2020-admin
lostmaniac
Reposted fromdoener doener
lostmaniac

Zostaw mnie, jeśli nie jestem Twoją definicją szczęścia. Nie gryź mojego serca spojrzeniem - niech rozpadnie się między nami ten atom niedopowiedzenia. Zostańmy obcymi jednostkami (nie)mijającymi się na ulicy.

Alicja Kostrzak

Reposted fromgawwwww gawwwww

January 16 2015

lostmaniac
Trzeba wszystko uporządkować.
Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać.
Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło.
I czasami ustalić, czego nigdy nie było.
(...)
I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady
lostmaniac
2520 65c4
Reposted fromfind-balance find-balance

January 10 2015

lostmaniac
All the gods, all the heavens, all the hells, are within you.
— Joseph Campbell
Reposted fromumorusana umorusana
lostmaniac

I’m used to it.

I’ll get over it.

It’s fine.

— (via napsforlyfe)

January 02 2015

lostmaniac
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie
lostmaniac
Reposted frompotrzask potrzask viagrzej grzej
lostmaniac
“Chciałabym, żeby ktoś znał mnie w całości, żeby wiedział o mnie wszystko. Że słodzenie zielonej herbaty to dla mnie niewybaczalna zbrodnia, że słodzę kawę jedną łyżką. Żeby wiedział jak ogrzać moje dłonie. Żeby znał na pamięć układ pieprzyków na mojej skórze. I żeby wiedział po czym mam tę bliznę na kolanie. Chciałabym, żeby ktoś przestudiował mnie od czubków palców stóp aż po końcówki włosów na głowie. I żeby wiedział jaki smak czekolady to mój ulubiony, chociaż przecież nie mogę jej jeść. Chciałabym, żeby istniał ktoś taki, kto będzie, kiedy będę go potrzebowała. I żeby on też mnie potrzebował.
Ale przede wszystkim… Przede wszystkim chciałabym, żeby ten ktoś mnie pokochał, w całości. Razem z tymi wszystkimi pierdołami.”
— Mikołaj Bajorek (zmienione)

December 26 2014

lostmaniac
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagrzej grzej
lostmaniac
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viagrzej grzej

December 18 2014

lostmaniac

December 02 2014

0795 8456 500
Reposted fromdreamt dreamt
lostmaniac
Reposted fromMoniqueM MoniqueM
lostmaniac
Reposted fromesperantoo esperantoo
lostmaniac
0994 f69f 500
lostmaniac
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...